Over het koor

EGLANTIER is een gemengd koor uit Tielen dat werd opgericht in 1981 en al die tijd een dertigtal leden heeft gehad. Er is wekelijks repetitie op donderdag van 20.00 tot 22.15 uur in een klas van de gemeentelijke schoolgebouwen aan de Kerkstraat in Tielen. Dirigent is Patrick Van Looy.
Dankzij deze intense repetities wil het koor zijn publiek zo rijkelijk mogelijk laten meegenieten van gevarieerde programma’s. Het repertoire van Eglantier is gekozen uit vijf eeuwen koormuziek, zowel profaan als religieus, met een bijzondere aandacht voor muziek van Vlaamse componisten.
Jaarlijks biedt het koor een tweetal themaconcerten aan en luistert het enkele vieringen op.
Het spreekt voor zich dat daarvoor enthousiaste, sterk geĆ«ngageerde koorleden nodig zijn en Eglantier staat altijd open voor nieuwe, gedreven koorzangers. Wie lid wil worden kan zich op elk moment aanmelden, ofwel aan het repetitielokaal op donderdagavond ofwel via e-mail en graag zingen is de belangrijkste voorwaarde.
Het koor is lid van Koor en Stem en zingt in de eerste afdeling van het provinciale koortornooi.

De dirigent


Patrick Van Looy  (1948) volgde koorvorming  en – directie, o.m. bij Juliaan Wilmots, Herman Roelstraete en Roger Leens. Als leerkracht Nederlands, Engels en Esthetica was hij 38 jaar actief op het Sint-Jozefcollege in Turnhout. Als zanger en dirigent was hij actief in het ensemble Hendric Van Veldeke. Hij leidde ook bijna dertig jaar het meisjeskoor CANTEMUS en dirigeert momenteel nog het gemengd koor EGLANTIER in Tielen en het dameskoor DONNE DOMENICA in Geel. Hij is lid van het bestuur van de v.z.w. Koorlink en van de raad van bestuur van het Lodewijk De Vochtfonds.


Een korte historiek


Eglantier werd opgericht in januari 1981 op vraag van ouders van het (toenmalige) jeugdkoor Cantemus. Het koor evolueerde langs wegen van geleidelijkheid tot een bescheiden concertkoor dat veel aandacht besteedde aan een verzorgde muzikaliteit en een heldere dictie. Als repertoire koos de dirigent uit de grote verscheidenheid aan koormuziek van de renaissance tot heden en de jaarconcerten werden opgebouwd rond een thema. Zo was er om de twee jaar een kerstconcert, eenmaal ook in de Frarikerk in VenetiĆ« (2008) en in de St.-Niklaaskerk in Praag (2010), maar ook andere thema’s blijven in het geheugen gegrift. Zo was er o.a. “Gezelle in Koor” in Turnhout (1999), “Van vogels en liefjes” in het theater van De Hoge Rielen (2007) en “Licht in de Kerk” in Tielen (2013). Deze reeks loopt verder in 2013 met “Beautiful dreamer”, een volksliedconcert op 2 juni 2013 in Tielen en een concert op teksten van bekende dichters, eind januari 2014.
Eglantier zong ook concerten in samenwerking met andere koren uit de streek. Zo ontstonden concerten met Egidius uit Beerse, Het Geels Vocaal Ensemble, Musica Nova et Antiqua uit Mol, het jeugdkoor Cantemus uit Tielen, Tepsichore uit Duffel, Fidelitas uit Wijnegem, Markant uit Herentals, e.a. In 1996 participeerde Eglantier in de uitvoering van de Carmina Burana o.l.v. Juliaan Wilmots, met uitvoeringen in Duffel, Houthalen, Turnhout en Sint-Truiden en het werkte mee aan de cd-opnames van “Wat zijt gij schoon, o Kempenland”, Kempische koren zingen Kempische liederen (1997). In het koortornooi van de Provincie Antwerpen komt het koor uit in de eerste afdeling.